Výhřez meziobratlového disku

Výhřez meziobratlové ploténky je způsoben biologickým selháním anulu (anulus fibronus). Znamená výhřez bolest jako prase ? Může a nemusí.

Meziobratlové ploténky se nacházejí mezi těly obratlů a kopírují jejich tvar. Jsou uloženy těsně před míchou. Ploténka se skládá z měkké, rosolovité vnitřní části, která je obklopena a zpevněna prstencovým vazem. Ploténka funguje jako tlumič. Tlumí nárazy při chůzi, běhu, skocích. Výhřez meziobratlové ploténky je způsoben biologickým selháním anulu (anulus fibronus). Znamená výhřez bolest jako prase? Může a nemusí. Podle tabulky vidíte kolik procent obyvatel v určitém věku netrpí bolestmi zad a má nějakým způsobem poškozené disky.

Jak můžete mít akutní výhřez a necítit bolest?

Nabízím vám několik důvodů, proč tomu tak může být. Některé výhřezy se nenacházejí v blízkosti tranzitujících nervových kořenů (například horní bederní výhřezy nebo centrální či daleko laterální výhřezy). Některé herniace pravděpodobně nejsou tak chemicky aktivní, takže i když jsou blízko kořene, nedráždí ho. Některé výhřezy se vyvíjejí velmi pomalu, takže i když zasahují do nervového kořene, má kořen čas se přizpůsobit. Další faktory na vnímání bolesti a jak bolest vůbec funguje jsem popsal v článku Bolest, fenomén 21. století.

Čas léčí?

El Barzouhi a kol. Zkoumali snímky z magnetické rezonance skupiny pacientů rok po jejich léčbě. Zjistili, že asi třetina lidí, kterým se stav zlepšil, měla stále výhřez disku a asi třetina lidí, kterým se stav nezlepšil, měla také stále výhřez disku. Ze všech lidí, kteří měli rok po léčbě stále výhřez, se 85% cítilo lépe. Stejné nebo podobné výsledky mají i další studie, jejichž závěry zní vždy stejně. Přítomnost či nepřítomnost výhřezu neměla žádný významný vliv na úspěšný výsledek. Zdá se, že výhřezy jsou obecně krátkodobým až střednědobým spouštěčem radikulární bolesti. Pravděpodobně „zažehnou“ nervové mechanismy bolesti, jako je neurozánět, strukturální poškození nervu, ektopická místa a lokální jizvení a vazivo; a po zažehnutí se tyto mechanismy částečně samy udržují.

Jak zrychlit resorbci výhřezu imunitním systémem a co nejvíce zrychlit rehabilitaci?

První co, říkám každému klientovi je, že pohyb opravdu léčí. Silový trénink opravdu léčí a zlepšení spánku, životního stylu, redukce hmotnosti jsou všechno faktory, které s bolestmi zad pomůžou. Obecně pro herniaci disku bych v první fázi využil Spirální stabilizaci páteře, která má skvělé výsledky a taky má mnoho odpůrců, což chápu, i když jsem sám její fanoušek. V první fázi je zásadní vytvořit svalový korzet okolo páteře, který bude sloužit takový přirozený krunýř. První fáze je tedy Stabilizace páteře. V druhé fázi bych se snažil, aby klient zvládl přenést váhu na jednu nohu a postupně bych klienta dostával do stereotypu chůze, která je pro člověka nejpřirozenější a samotná chůze by měla být kompenzační mechanismus. V dalších fázích, kdy už je klient bez bolesti je namístě zařadit rotace hrudníku a složitější pohybové vzory. Úplné zahojení bývá nejdříve po 6 měsících pravidelného cvičení. Spirální stabilizace není určitě jediný způsob, který vám s výhřezem pomůže, ale jedná se o lehkou, nenáročnou a funkční formu silového tréninku, na který je osobně doporučuji postupně navázat s náročnějšími silovými tréninky. Obecně chceme, co nejvíce ulevit tělu s jeho stresem a zároveň zvýšit jeho odolnost. To mi plní Spirální stabilizace páteře s následnou kombinací ortodoxnějšího silového tréninku.

ZAČNI TEĎ

MAKAT NA SVÉM ZDRAVÍ A KONDICI